Airrex AH-300 bidro til en betraktelig reduksjon av verkstedkostnadene!

For to år siden gjorde Riku Turunen fra Kontiolahti i Finland en vurdering av oppvarmingskostnadene i industrihallen sin. Strømforbruket var høyt, og regningene gjenspeilte dette. Fornuften tilsa at det var på tide å få gjort noe med saken.

Turunens verkstedhall er 135 kvm, og takhøyden på det høyeste stedet er fire meter. De store rulleportene slipper raskt ut varmen, så det var derfor en utfordrende oppgave.

Etter litt vurderinger ble Airrex AH-300 tilslutt valgt som varmeenhet. AH-300 er en nærmest luktfri, dieseldreven infrarød varmer med 100 % effektivitet som egner seg svært godt til bruk i industrihaller.

Det viste seg umiddelbart at Airrex var en god løsning, ettersom enheten var svært brukervennlig og samtidig kostnadseffektiv.

«I løpet av de siste to årene har jeg lagt merke til hvor pålitelig og brukervennlig Airrex AH-300 er. Den har hovedsakelig stått på ett sted, og det har ikke vært nødvendig å gjøre noe med den, selv om jeg bruker den hele tiden.»

Løsningen har ikke bare vist seg å være praktisk, men har også gitt vesentlige besparelser.

«Tidligere var utgiftene i løpet av en treukers periode litt over 6800 kr, nå bruker jeg bare 3700 kr, inkludert diesel. Det utgjør en vesentlig sum per år», sier Turunen.

Alt som skulle til var én enhet for å løse problemene. Airrex AH-300 reduserte oppvarmingskostnadene, og Riku Turunen kan nå konsentrere seg om det viktigste, nemlig å drive virksomheten sin uten bekymringer.

Les mer om Airrex AH-300