Airrex AH-200 infravarmer

Airrex AH-200 infravarmer er den minste av de drivstoffdrevne dieselvarmerne vi har. AH-200 passer fint til oppvarming av garasjen, på hytta eller terrassen.

AH-200 er luktfri og svært stillegående: lydnivået er kun 48 dB. Denne infravarmeren har ikke vifte. Den infrarøde strålingen som varmeren skaper, varmer materialet, og ikke luften. Den infrarøde varmen fordeler seg jevnt i alle retninger og føles også behagelig helt i nærheten av varmeren.

 Airrex AH-200 er egnet for rom opptil 900 m³.

20 900,00 kr / stk

Beskrivelse

AIRREX AH-200 INFRAVARMER

Airrex AH-200 er den minste av de drivstoffdrevne dieselvarmerne vi har. AH-200 passer fint til oppvarming av garasjen, på hytta eller terrassen.

Denne varmeovnen blåser ikke ut ubehagelig lukt eller synlig røyk. Man trenger ikke eget eksosrør fra Airrex AH-200 infravarmeren når man bruker den på steder som i garasjer, på terrasser, i telt osv. Dersom Airrex-varmeren brukes i for eksempel soverom skal eksos føres ut av rommet.

 Diesel, biodiesel og avgiftsfri diesel

AH-200-varmeren går blant annet på Neste Green Heat (biodiesel), som er fremstilt av matrester, samt på vanlig diesel og avgiftsfri diesel. Vinterdiesel bør brukes når temperaturen er under 10°C. Airrex AH-200 dieselvarmer er svært rimelig å bruke. Ved full effekt forbruker varmeren bare ca. én liter diesel i timen.

Ingen vifte – sprer varmen jevnt

Denne infravarmeren har ikke vifte. Den infrarøde strålingen som varmeren skaper, varmer materialet, og ikke luften. Den infrarøde varmen fordeler seg jevnt i alle retninger og føles også behagelig helt i nærheten av varmeren. Den infrarøde varmen fra Airrex AH-200 sprer seg jevnere i rommet enn varmen fra varmere utstyrt med vifte.

Sikkerhet er prioritert

Airrex AH-200-varmeren har 12 forskjellige sikkerhetssystemer og er derfor ekstra sikker. Varmeren er svært enkel å ta i bruk, for den krever ikke fast montering. Varmeren er utstyrt med hjul og er derfor lett å flytte til det stedet man ønsker. Airrex AH-200 er svært stillegående: lydnivået er kun 48 dB.

Airrex AH-200-varmeren har fabrikkgaranti på ett år. Garantien på AH-200 kan utvides gratis til 3 år ved å aktivere ekstra garanti via importørens nettbaserte tjeneste.

Se Airrex’ presentasjonsvideo, som også inneholder kundenes erfaringer.

Se videoen

Se videoen

Teknisk beskrivelse

Teknisk beskrivelse

VEKT 40 kg
DIMENSJONER 30.5 × 78 × 101 cm
VARMEEFFEKT 13 kW/h
EGNET BRENSEL Biodiesel, diesel, fyringsolje
BRENSELFORBRUK 0,95 – 1,14 l/h L/h (ved kontinuerlig oppvarming)
TANKSTØRRELSE 25 L
STRØMFORBRUK 80 W (230 V, 50 Hz)
STØYNIVÅ 48dB
TEMPERATUROMRÅDE 0-40c
Indikator og alarm for brenselnivå, tipping, overoppheting og brennerens funksjon, nkelt berøringskontrollpanel med LED-skjerm og fjernkontroll
Spørsmål og svar

Spørsmål og svar

Er Airrex en av de lovlige varmere også i 2020 og 2025?

Ja, Airrex vil være en av de lovlige varmere også i 2020!

Loven, som trådte i kraft i 2020, begrenser bruken av fossilt brensel i oppvarming. Airrex varmere kjører på biodiesel, så den nye loven forhindrer ikke at ovnen brukes. Så du kan lovlig bruke Airrex biodiesel-varmere i fremtiden.

Hva blir forbudt?

  • 1. januar 2020 vil det være forbudt å bruke mineralolje, eller fossil fyringsolje og parafin, til å varme opp hjem og næringsbygg i Norge.
  • Airrex er drevet av ikke-fossil biodiesel. Av denne grunn kan ovnen lovlig brukes i fremtiden.

Hvem gjelder den nye loven?

  • Forbudet vil gjelde alle hjem og bygninger i Norge, men med noen få unntak.
  • I fritidsboliger, hytter og skogstasjoner utenfor strømnettet vil fossil fyringsolje og parafin fortsatt være tillatt. I noen tilfeller kan fyring av fossil olje også brukes i industribygg.
  • Driftsbygninger og sykehus vil ha noen ekstra år, frem til 2025, på å iverksette tiltakene.

Loven finner du her: https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2018-06-28-1060

Kilde: https://oljefri.no/oljefyringsforbud-fra-2020/category931.html

Spres varmen jevnt også i store lokaler?

Ja. Infrarød varme spres jevnt og svært langt. Mange tror at det trengs en vifte til varmeoverføringen, for eksempel for å få sendt varmen helt til den andre siden av lokalet. Sannheten er at det ikke er nødvendig – den infrarøde varmen varmer opp overflatene, dvs. vegger, gulv og alt annet i lokalet.

Hvorfor er en infrarød varmer mer effektiv enn en vifteovn?

Den infrarøde varmeren varmer opp flatene. En vifteovn varmer opp luften. Når man for eksempel åpner portene, forsvinner den varme inneluften ut og erstattes med kald luft. I en hall med en infrarød varmer er alle flatene og alt av inventar varmt, og dermed er det mye varmeenergi igjen i hallen selv etter utskifting av luften. I en hall med vifteovn forsvinner all varmen ut gjennom dørene/portene, og oppvarmingen må begynne på nytt igjen fra mye lavere temperatur. Derfor er energibehovet for en infrarød varmer mye mindre.

Hvordan har det seg at en dieselvarmer ikke avgir lukt?

Når brenselet forbrennes tilnærmet fullstendig, genereres det ingen lukt eller farlige utslipp. Kullos dannes ved ufullstendig forbrenning, dvs. når forbrenningen skjer med for lite oksygen. Ved fullstendig forbrenning dannes det ingen kullos. Airrex’ produktutviklingshistorikk strekker seg over 20 år, så apparatenes funksjon er finpusset og utviklet til perfeksjon.

Hvorfor kjenner jeg en svak lukt når apparatet slås på eller av?

Når apparatet slås på eller av, kan det komme en svak lukt av brenselet fra avgassrøret. Dette kommer av at når apparatet slås på/av, rekker det ikke å forbrenne brenseldampen fra munnstykket fullstendig. Resultatet er imidlertid bare litt lukt, og det er ikke farlig på noen som helst måte. Lukten som kommer når apparatet slås på eller av, kan unngås helt ved å benytte Neste Green Heat som brensel.

Hvordan kan jeg være sikker på at det ikke kommer farlige gasser ut av avgassrøret?

Utslippet fra avgassrøret på Airrex AH-300 er undersøkt og målt ved det energitekniske laboratoriet ved Kymmenedalens tekniske høyskole (KYAMK) i Finland. KYAMKs laboratorium for utslippsmåling har utført avgassmålinger for kraftverk, prosessindustrien og rederier siden 1992. Her ser du alle måleresultatene.

Hvorfor bruker varmeren min mer brensel enn det som er oppgitt i eksempelet?

Airrex AH-200 bruker  0.95 – 1,14 liter brensel per time. Brenselmengden som kreves for oppvarming av f.eks. en hall, påvirkes av mange faktorer: isolering av tak og vegger, antallet dører og vinduer, hvor ofte dører/vinduer åpnes, om det føres kalde materialer inn i lokalet osv.

De første døgnene bruker den infrarøde varmeren mer brensel enn vanlig, ettersom alt av inventar og materiell er kaldt. Når dette er varmet opp til ønsket temperatur, reduseres brenselforbruket. Brenselforbruket per døgn kan altså variere mye.

Fungerer Airrex AH-200 med strøm fra sigarettenneren?

Når du kobler en vekselretter på minst 150 W til sigarettenneren i bilen, kan du bruke Airrex AH-200-varmeren også med strøm fra sigarettenneren. Det gjør det mulig å bruke varmeren også i f.eks. servicebiler.

Kan jeg føre ut avgassene via et rør?

Ja, det kan du. Det er ikke noe i veien for å føre avgassene ut av lokalet som varmes opp.

Finnes det reservedeler til varmeren dersom noe skulle ryke?

Ja, det gjør det. Alle delene i Airrex AH-800-varmeren kan skiftes ut ved behov. Importøren har samtlige reservedeler på lager, noe som gjør at de kan leveres raskt.

Jeg har nå brukt apparatet i noen døgn. Hvorfor dannes det kondens på vinduene i lokalet? Genererer varmeren så mye fukt?

Airrex’ infrarøde varmere genererer ikke så mye fukt at det skal dannes kondens på vinduene. Når den infrarøde varmeren brukes for første gang på et sted hvor det tidligere bare er brukt vifteovner, kan det dannes kondens på vinduene. Når den infrarøde varmeren har varmet opp inventar og materiell, vil mengden fukt som genereres, bli effektivt redusert. Hvis det likevel oppstår fukt ved bruk av din Airrex’ infrarøde varmer, anbefaler vi at du øker temperaturen til ca. 20 grader et par uker samtidig som at du sørger for tilstrekkelig ventilasjon i lokalet. Dette skulle sørge for at fukten fjernes.

Hva må installeres for å ta i bruk en ny infrarød varmer?

Airrex’ infrarøde varmer krever ingen separat installasjon. Det er bare å fylle på brensel og sette støpselet i stikkontakten, så er den klar til bruk. Først gang apparatet brukes, kan det være lurt å slå det på utendørs eller i et godt ventilert lokale.

Hvorfor slår Airrex- varmeren av når strømmen går ut?

Av sikkerhetsmessige årsaker må varmeren startes på nytt manuelt etter strømbrudd. I tilfelle et lite strømbrudd, kan du kjøpe en UPS. UPS-apparatet beskytter mot underspenning og overspenning og holder enheten i gang under mindre strømbrudd.

Teknisk informasjon

Teknisk informasjon

Patentert, avansert brenner

Apparatet har en oljebrenner med en elektrisk drivstoffpumpe som sørger for at forbrenningsgassene sirkulerer i keramiske rørledninger, og varmen avgis som infrarød stråling.

Den tredelte forbrenningsprosessen sørger for en fullstendig og ren forbrenning. Dermed trenger ikke varmeren et separat avgassrør, og all varmen utnyttes til fulle. Det er tilstrekkelig med normal ventilasjon.

Vanligvis oppstår det sot og lukt fra brenselet som havner i forbrenningskammeret etter at apparatet slås av. Laboratorietester viser at tilførselen av brensel i Airrex-varmere stenges meget raskt, noe som minimerer forekomsten av sot og lukt.

Et avgassrør som sparer energi og fjerner lukt

En forbrenningscelle av metall inni forbrenningskammeret forbrenner restgassene og sikrer en effektiv og jevn forbrenning. Forbrenningskammeret er rørformet med en diameter på 75, 100 eller 165 mm, noe som effektiviserer forbrenningen og minimerer mengden uforbrent gass. Også innsugsrøret, som sørger for at brenneren får frisk luft, effektiviserer forbrenningen.

Meget effektiv lyddemping

Lyddempingssystemet i avgassrøret som komprimerer og ekspanderer avgassene, gjør Airrex meget stillegående (kun 48 dB). En lyddemper er også tilgjengelig som tilbehør. Lyddemperen reduserer støynivået til to desibel.

Airrex er en meget sikker varmer

Airrex er en meget sikker varmer – den har 12 ulike sikkerhetssystemer:

• Sikkerhetssystem for tenningen
• Sikkerhetsanordning for flammen
• Indikator som slår av apparatet dersom det velter
• Overopphetingsvern
• Sikkerhetssystem som registrerer strømbrudd
• Sikring
• Beskyttelse for brenneren
• Detektor for brenselnivå
• Feildetektor for temperaturgiver
• Sikkerhetsanordning for motorens startfunksjon
• Apparatlås
• Programmerbar av-funksjon (kan programmeres av brukeren)

Service

Service

1. Vi er den eneste offisielle tjenesteimportøren i Norden for Airrex- og Rexener-produkter
2. Alle nødvendige reservedeler er tilgjengelige på vårt lager
3. Kompetent, profesjonelt og vennlig servicepersonell
4. Du får rask service av høy kvalitet
5. Vi kommer til deg og utfører service på maskinen din – enkelt!

Bestill service

3 års garanti

3 års garanti

Airrex AH-200 infrarød varmeovn har ett års fabrikkgaranti. Garantien for Airrex kan utvides gratis til 3 år ved å aktivere tilleggsgarantien i importørens nettjeneste.

ORIGINAL AIRREX TILBEHØR

390,00 kr / stk
120,00 kr / stk
1 200,00 kr / stk
899,00 kr / stk
490,00 kr / stk
290,00 kr / stk

ORIGINAL AIRREX RESERVEDELER