Byggvarmere og eksoshåndtering

Ikke mange liker eksosgasser som produseres av brennende diesel eller fyringsolje. Mange opplever at gassene forårsaker ubehagelige symptomer i luftveiene, munnen, svelget eller øynene. Eksoshåndtering er ikke noe problem for brukere av Airrex dieselvarmer. Våre varmeovner brenner drivstoffet såpass effektivt at egen pipe eller avtrekksrør ikke er nødvendig.

Hvis forbrenningen er ufullstendig, vil eksosen inneholde ulike skadelige forbindelser. Uforbrente hydrokarboner, karbonmonoksid, ulike partikler, dinitrogenoksid og, selvfølgelig, karbondioksid.

Ved bruk av hydrokarbonbasert drivstoff av høy kvalitet, for eksempel diesel, er det mulig å oppnå nesten perfekt forbrenning, noe som betyr at eksosutslippene hovedsakelig består av karbondioksid som ikke er farlig som sådan, og vann i form av vanndamp. Perfekt forbrenning er grunnen til at Airrex infrarøde byggvarmere ikke krever separat pipe.

Kymenlaakso University of Applied Sciences (KYAMK) er ett av de få instituttene i Finland som utfører utslippsmålinger. Marko Piispa, leder av avdelingen for utslippsmåling, erindrer at utslippene fra Airrex byggvarmere var lave. Han kommenterer ikke deres sikkerhet når de brukes i lukkede rom: Dette kan avgjøres ved å studere retningslinjene og grenseverdiene som er fastsatt av myndighetene.

Airrex infrarøde byggvarmere og eksosgasser

Ifølge forskriftene fra det finske helse- og sosialdepartementet om konsentrasjoner som er kjent for å være skadelige (HTP) og det finske miljøverndepartementet om prosedyrer for karbondioksidnivåer i inneluft, er maksimalt tillatte konsentrasjoner av karbondioksid under normale værforhold og mens rommet er bebodd, 1 200 ppm. Den akseptable eksponeringsgrensen på arbeidsplasser i løpet av en 8-timers arbeidsdag er 5 000 ppm.

Tilsvarende bør mengden av karbonmonoksid i luften under en 8-timers arbeidsdag ikke kontinuerlig overstige 10 mg/m3. Grensen for nitrogendioksid som regnes for å være skadelig, er 6 ppm, eller 11 mg/m3 over 15 minutters eksponering.

Ved full kapasitet på Airrex AH-300 produseres ett milligram karbonmonoksid per kubikkmeter luft, noe som betyr at den anbefalte grenseverdien ikke ville bli nådd i løpet av 10 timers arbeid. Siden byggvarmere sjelden går på full kapasitet hele tiden, er den maksimale arbeidstiden mye lengre. Og hvis normal ventilasjon er sikret, skaper karbonmonoksid ingen risiko overhodet.

Karbondioksid er sånn sett ufarlig og er faktisk svært viktig for menneskekroppen. Ifølge en utslippsrapport fra KYAMK, inneholder eksosgasser fra Airrex AH-300 10 % karbondioksid som svært raskt blandes med luften i rommet. Dette er grunnen til at utslippene av karbondioksid ikke anses som signifikante.

Nitrogenoksider som skapes ved forbrenning av diesel og fyringsolje, betraktes som farlige for helsen. Det er verd å legge merke til at i utslippsmålingen for en Airrex AH-300 på full kapasitet, var nitrogenoksidutslippene med biodiesel 201 mg/m3 mens de med vanlig diesel var 183 mg/m3.

Hvis eksosgassen blir inhalert direkte fra et AH-300-eksosrør, vil nitrogenoksider belaste kroppen mer enn anbefalt (6 ppm, eller 11 mg/m3, 15 min. eksponering), men konsentrasjonen reduseres betraktelig når eksosgassene blandes med luften i det oppvarmede rommet.

Når det gjelder en Airrex AH-300 på full kapasitet, vil verdien forbli under konsentrasjoner kjent for å være skadelige (HTP) i flg. myndighetene når volumet i det oppvarmede rommet er ca. 200 kubikkmeter. Dette utgjør et rom som er ca. 8 x 10 x 2,5 meter.

Hvis ventilasjonen i det oppvarmede rommet er i overensstemmelse med anbefalingene, det vil si et fullt luftskifte annenhver time, kan Airrex AH-300 brukes i rom som er mindre enn 100 kubikkmeter uten risiko for helsefare på grunn av nitrogendioksid.

Med en kapasitet på 13-15 kW varmer Airrex AH-300 opp et så lite rom svært raskt, og deretter vil full kapasitet ikke lenger være nødvendig. Dette betyr mindre nitrogenoksidutslipp og derfor ubetydelig helsefare.

Utslipp, sammendrag

Airrex infrarøde byggvarmere produserer kort og godt ikke farlige mengder karbonmonoksid – og separat pipe til friluft er ikke nødvendig. Karbondioksiden som dannes, er ikke mer helsefarlig enn karbondioksid som normalt finnes i luften. Under den første oppvarmingen av et lite rom kan nivået av nitrogenoksid stige til konsentrasjoner som regnes for skadelige av myndighetene.

Risikoen kan reduseres ved å holde seg ute av (små) rom under den innledende oppvarmingen og sikre normal ventilasjon etterpå. Risikoen kan elimineres helt og holdent ved å lede eksosgassene ut av det oppvarmede rommet. Den mindre mengden nitrogenoksid som skapes under kontinuerlig oppvarming ved lavere kapasitet, holder nivået under konsentrasjonene som er kjent for å være farlige.

I et nøtteskall: En godt designet dieselbyggvarmer kan oppnå så perfekt forbrenning at det ikke er behov for en egen pipe. Etter gjennomgang av beregningene er dette også bekreftet av Marko Piispa, som utførte utslippsmålingene:

“Utslippene fra Airrex-byggvarmere var ganske lave. De utgjør ikke noen helserisiko i en stor hall med passende ventilasjon.”