Fuktighet og infrarøde dieselvarmere

Ved oppvarming av kalde rom har fukten en tendens til å kondensere på vinduer, metallkonstruksjoner og andre strukturer i det oppvarmede rommet.

Hvor kommer denne fuktigheten fra?

Som regel inneholder luft fuktighet i form av vanndamp: Jo varmere luft, jo mer fuktighet er det i den.

Kald luft kan ikke inneholde så mye fuktighet som varm luft.

Luft som inneholder vanndamp, varmes opp raskere enn massive konstruksjoner. Varmere luft holder på mer vanndamp, men de massive strukturene i det oppvarmede rommet forblir kjølige. Luften nær strukturene kjøles ned, og mengden av vanndamp i luften overstiger 100 % RH.

Når den relative luftfuktigheten i luften overstiger 100 %, begynner vanndampen i luften å kondensere til dråper, som er synlige, spesielt på vinduer og metalloverflater i det oppvarmede rommet. Du kan også oppleve de samme fenomenene på en kald halvliter øl på en terrasse om sommeren.

To måleenheter for fuktighet

Mengden vanndamp i luften, eller luftfuktigheten, blir beskrevet på to forskjellige måter. Man uttrykker mengden av vann i den vanndampen som finnes i en kubikkmeter luft. Dette kalles absolutt fuktighet. Den andre, relativ luftfuktighet, uttrykker prosentandelen av vanndamp som finnes i luften.

Relativ fuktighet kan variere fra helt tørr luft (0 %) til mettet luft (100 %), som inneholder den maksimale mengden vanndamp som er mulig.

Oljevarmere produserer karbondioksid og vanndamp 

Airrex infrarøde byggvarmere forbrenner diesel eller fyringsolje svært effektivt og bruker nesten 100 % av energien som finnes i oljen til oppvarming av rommet. I praksis betyr dette at den totale mengden 10 kW (varme)energi som finnes i en liter drivstoff, utnyttes.

10 kW varmeeffekt er nok til å øke innetemperaturen betydelig i de fleste oppvarmede rom. Når ønsket arbeidstemperatur er nådd, vil termostaten i Airrex-byggvarmer styre byggvarmeren og redusere drivstofforbruk og utslipp.

En liter forbrent fyringsolje eller dieselolje gir 2,7 kg karbondioksid og 560 gram vann.

Oppvarming tørker luften

Luftens evne til å holde på vanndamp, er nesten direkte proporsjonal med temperaturen i luften. Jo kaldere luft, jo mindre mengde vanndamp kan den inneholde.

Dette forklarer hvorfor oppvarming er den mest effektive måten å tørke ut et rom på. Selv da må dannelse eller tilførsel av fuktighet fra utsiden av det oppvarmede rommet forebygges.

Hvis den relative luftfuktigheten i en stor hall er 40 % ved 0 grader celsius, inneholder hver kubikkmeter luft i rommet 1,9 gram vanndamp (vann).

Hvis ekstra fuktighet blir forhindret fra å komme inn i rommet, vil heving av temperaturen i rommet fra null til +20 grader celsius redusere relativ fuktighet til fem (5) prosent.

Det krever ikke mye å varme opp luft

Den gjennomsnittlige varmekapasiteten til luft er 1,01 kJ/kg/ºC, som er utgangspunktet for beregning av nødvendig varmeeffekt. For å heve temperaturen på en kubikkmeter luft med en grad, trenger du ca. 0,00035 kWh varmeeffekt.

Hvis det oppvarmede rommet er for eksempel 300 m3 i volum, er nødvendig effekt for å varme opp luften fra null grader til +20 grader, bare 2,1 kWh.

I virkeligheten er imidlertid det ovennevnte tallet ikke nok på grunn av den betydelige påvirkningen som strukturer og gjenstander i det oppvarmede rommet har på den nødvendige varmekapasiteten, for ikke å nevne varmetap på grunn av strukturelle lekkasjer og ventilasjon i rommet.

Fuktigheten som dannes ved forbrenning av olje, utgjøringen risiko

Faktum er som følger: Å varme et 300-kubikkmeter rom fra null til +20 grader, krever ca. 10 kWh, eller maksimum en liter olje.

Dette gir 560 gram vanndamp som er blandet med 300 kubikkmeter luft. Mengden av vann i hver kubikkmeter luft øker da med ca. 1,9 gram.

Hvis den opprinnelige mengden av vanndamp per kubikkmeter luft i det oppvarmede rommet var 1,9 gram, ville tallet etter oppvarming være ca. 3,8 gram.

Ved 20 grader celsius gir dette om lag 30 % relativ fuktighet, noe som ikke vil føre til risiko for fuktskade for noen strukturer overhodet.

Unike fordeler med oljefyrte Airrex infrarøde byggvarmere

Stråleovner varmer ikke luften som sådan, men objektene som de infrarøde bølgene treffer. Dermed vil strukturer og gjenstander i det oppvarmede rommet bli varme raskere enn luften. Dette hindrer effektivt kondensering av fuktigheten i luften på overflater og minimerer risikoen for skader på grunn av fuktighet.

En annen faktor som reduserer fuktrisikoen, er drivstoffet. Mange infrarøde byggvarmere bruker flytende petroleumsgass, eller LPG, som ved forbrenning produserer karbondioksid og vann. Det er derfor et veldig rent drivstoff.

Airrex byggvarmere er i praksis like rene, men de produserer betydelig mindre vann enn LPG-byggvarmere.

Én (1) kg LPG produserer ca. 12,8 kWh energi ved forbrenning. Samtidig produseres det 2,99 kg karbondioksid og 1,63 kg (1 630 gram) vanndamp.

Ved bruk av dieselolje er mengden vanndamp som produseres for å oppnå tilsvarende varmeeffekt, ca. 720 gram – mindre enn halvparten enn ved LPG.

Dette er en betydelig forskjell, i hvert fall for alle som ønsker å minimere risikoen for fuktskade.

Infrarød varme tørker ut strukturer

Som beskrevet ovenfor, øker infrarød oppvarming temperaturen i strukturer og gjenstander i det oppvarmede rommet i stedet for luften. Dette hindrer kondensering av fukt på overflatene av strukturene.

Infrarøde byggvarmere kan også brukes til å fjerne fuktighet ved bruk til uttørking av fuktskade fra betongkonstruksjoner, for eksempel.

Hvis det er fuktighet i strukturene i det oppvarmede rommet fra byggeperioden eller av andre grunner, kan infrarøde byggvarmere brukes til å tørke ut bygget. Fuktigheten som fordamper fra strukturene, blir til vanndamp blandet med luft, og dette kan øke den relative fuktigheten i luften i det oppvarmede rommet betraktelig.

Hvis det er mye fuktighet i strukturene og ingen ventilasjon av det oppvarmede rommet, kan relativ fuktighet stige nesten opp til 100 %. På dette punktet vil kondens oppstå på kjøligere overflater, vanligvis på vinduer og metallkonstruksjoner.

Airrex infrarøde byggvarmere kan da også brukes til å tørke ut strukturer. Tilstrekkelig oppvarming ved hjelp av en infrarød byggvarmer i en nybygd bygning eller en som har fått fuktskader kombinert med så effektiv ventilasjon som mulig, vil tørke ut eventuell restfuktighet i konstruksjon i løpet av få dager.

TUTUSTU AIRREX-LÄMMITTIMIIN

Airrex AH-300 infrapunalämmitin toi autokorjaamolle merkittävät säästöt

Raju sähkölasku sai kontiolahtelaisen Riku Turusen miettimään vaihtoehtoja autokorjaamonsa lämmittämiseen. Tarkan pohdinnan ja tutkimisen jälkeen Turunen löysi ratkaisun ja sen myötä Airrex AH-300 toi hänelle merkittävät säästöt.

Rexener PR200 lämmittää paljun tasaisesti ja nopeasti

Jouluyllätyksenä Anelma Saarisen ja hänen miehensä kodin paljuun hankittu Rexener PR200 -lämmitin ilahdutti käyttäjiä jo ensimmäisellä kokeilukerralla. Lämmitin oli varsinaisesti hankittu lapsia ja lapsenlapsia varten, jotta heillä olisi vierailujen yhteydessä mukava paljuilla.

Toyota Gazoo Racing luottaa Airrex-lämmittimiin

Rallin MM-sarjan räväkästi avannut Toyota Gazoo Racing rakensi Tommi Mäkisen johdolla kilpa-auton sekä rallin MM-sarjassa tarvittavan organisaation alle kahdessa vuodessa.

Rexener-apukäynnistin kestää korjaamokäytössä

Jyväskyläläinen Juha Kytöjoki vetää nimissään olevaa autokorjaamoa. Talven tullen ja muutenkin yrittäjä kohtaa kehnosti käynnistyviä autoja. Aiemmin niiden käynnistykseen tarvittiin perinteistä lyijyakkua ja kunnon kaapeleita.