Vurderer du en dieselfyrt byggvarmer? Varmluftsaggregat eller en sikker infrarød varmekilde?

Energien som finnes i diesel eller fyringsolje, kan brukes til oppvarming ved å brenne oljen. Enkle, tradisjonelle varmluftsaggregater består bare av en oljebrenner og en vifte som brukes til å blåse varmen fra oljebrenneren til ønsket sted i form av en varm luftstrøm.

Airrex infrarøde byggvarmere har også en oljebrenner, men i stedet for en bar flamme, dannes varmen i en varmegenerator som også er eksosanlegg. Fra varmegeneratoren stråler varmen til den omkringliggende atmosfæren i form av infrarøde bølger. Varmestråling kan rettes inn ved hjelp av varmereflekterende strukturer i byggvarmeren.

Ett- eller flertrinns diesel byggvarmere 

Den tvungne luftstrømmen fra tradisjonelle, oljefyrte byggvarmere med brenner og vifte overfører alle partikler av den brente oljen, inkludert eksosgasser og uforbrente partikler direkte gjennom byggvarmeren og ut i det oppvarmede rommet. Selv med en effektiv brenner vil eksosgassen inneholder små mengder uforbrente hydrokarboner og eventuelle forurensninger i drivstoffet. Dette vil forårsake forskjellige typer røyk- og luktutslipp.

Enkle, rørformede varmluftsaggregater bruker bare viften til å sirkulere luften i rommet gjennom oljebrenneren. Dette betyr at uforbrente hydrokarboner fra oljebrenneren gir ekstra tilførsel av urenheter i den allerede oppvarmede romluften. Mengden av uforbrente hydrokarboner øker betraktelig hvis diesel eller fyringsolje ikke brenner effektivt. Dette er vanligvis tilfellet under start eller stopp av byggvarmeren, eller hvis det er et problem med drivstofftilførselen til brenneren.

Airrex infrarøde byggvarmere brenner diesel eller fyringsolje svært effektivt fordi etter at oljen har blitt brent i brenneren, blir praktisk talt alle de resterende hydrokarbonene brent i det 3-trinns eksosanlegget som også genererer varme. I praksis inneholder eksosen bare ufarlig karbondioksid og vann uten uforbrente hydrokarboner, som forårsaker ubehagelig lukt og/eller helsefare. Airrex ekstra varmekilder utnytter praktisk talt all energien som finnes i drivstoffet, noe som betyr at de er svært effektive og bruker svært lite drivstoff.

Ubeskyttet eller beskyttet oljebrenner?

Enkle diesel- og fyringsoljedrevne varmluftsaggregater har sine oljebrennere i direkte kontakt med luften utenfor, og utsettes derfor for eventuelle urenheter og fuktighet i luften. Dette kan føre til korrosjon eller beleggdannelse i brenneren, noe som reduserer brennerens ytelse og pålitelighet.

Hvis du bruker et varmluftsaggregat med en oljebrenner som varmekilde, må du alltid sørge for at luften som suges inn i aggregatet, ikke inneholder noe brennbart materiale, slik som støv, høystrå eller noe brennbart materiale som kan bli sugd med inn av luftstrømmen. En annen ting  du må huske ved bruk av denne typen byggvarmere, er å også vurdere brannfaren som forårsakes av varm luft som kommer fra varmeaggregatet og eventuelle ulmende partikler i den.

I Airrex infrarøde byggvarmere er oljebrenneren innkapslet i enheten og har sitt eget separate luftinntak. All luft til brenneren blir brent, og eksosgassene blir ført gjennom et langt eksossystem som også genererer varme. Flammen til brenneren er ikke i kontakt med omgivelsene, og eksosgasser og eventuelle gnister avkjøles og dør ut i eksosanlegget. Det lange eksossystemet beskytter også brenneren mot skader på grunn av urenheter og fuktighet i luften.

Forskjellen mellom oppvarming med varmluftstrøm og oppvarming ved stråling

Ved bruk av en tradisjonell oljebrenner varmer flammen luften som føres forbi den av viften. Det betyr at luften foran byggvarmeren kan være svært varm. Varmeeffekten blir jevnere når den varme luften blandes med omgivelsesluft. Varmeeffekten av den oppvarmede luften som sirkuleres av varmluftsaggregatet, kan bare merkes på steder hvor luften kan nås. I et stort rom med hindringer eller strukturer som blokkerer luftstrømmen, vil det være “kriker og kroker” som varmen ikke kan nå.

Varmestrålingen fra en infrarød byggvarmer varmer ikke luften, men det den kommer i kontakt med. Derfor kan du være nær byggvarmeren uten å føle ubehagelig varme. Varmestråling sprer seg jevnt i rommet, bokstavelig talt varmer den opp ting på sin vei fra innsiden og ut. Når gjenstander og strukturer i det oppvarmede rommet varmes opp, varmer de også opp rommet jevnt.

Ønsker du å sirkulere støv og luftforurensning?

Viftedrevet luftsirkulasjon sirkulerer alltid forurensning, støv og andre urenheter i rommet også. Dette sprer luftforurensning overalt, inkludert menneskers hud og lunger og derfra videre i kroppen.

Varmestråling fra en infrarød byggvarmer forårsaker ikke noen overflødig luftbevegelse som vil føre til at støv eller eventuell forurensning i det oppvarmede rommet sprer seg til arbeidsområder eller forsyninger eller til kroppene til mennesker som oppholder seg der.

Summende vifter og brummende brennere – eller ikke?

Den brummende lyden fra en effektiv oljebrenner er kjent for alle som har oppholdt seg nær en. Tradisjonelle ekstra varmekilder har bare lyddemping på sidene av brenneren. Og for å sikre trygg drift, må den oppvarmede luften kunne bevege seg uhindret. Dette krever en vifte som uunngåelig produserer støy. I dag har enkelte tradisjonelle dieselvarmeaggregater av høy kvalitet rimelig støysvake vifter.

I tilfelle de er helt innkapsletAirrex infrarøde byggvarmere, føres luften til oljebrenneren via en egen lyddempende kanal. Eksosanlegget ligger nedstrøms fra brenneren og utnytter energien som er tilbake i den brente oljen og demper “eksosstøy” til et svært moderat nivå. Airrex infrarød byggvarmer har et støynivå på 48 dB, tilsvarende dempet samtale.

Brenneren krever elektrisitet – en vifte dobler lett strømbehovet

Tradisjonelle ekstra oljevarmere har noen komponenter som krever elektrisk kraft: Drivstoffpumpe, oljebrenner med tilhørende styreelektronikk og viften som sirkulerer luften forbi brenneren. Jo kraftigere brenneren er, desto kraftigere er det nødvendig at viften er.

Airrex infrarøde byggvarmere har ingen vifte, så de krever betydelig mindre elektrisk kraft enn tradisjonelle, dieselfyrte varmluftsaggregater. Dette er grunnen til at det er trygt også å drive dem fra en vekselretter koblet til bilens elektriske anlegg.

Programmerbart varmeaggregat

Enkle varmeaggregater blir ganske enkelt fylt opp med drivstoff, koblet til en strømforsyning og slått på. Bedre utstyrte modeller er termostatstyrte. Kvalitetsmodeller har flammedetektorer og sikkerhetssystemer som slår utstyret av i tilfelle problemer.

Airrex infrarøde byggvarmere har også en allsidig tidsfunksjon som standard, slik at byggvarmeren kan programmeres til å slås på og av på bestemte tidspunkter og å kjøre i angitte perioder.

Les mer om diesel-varmere